Rgp 2022
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   

Nuorodos  

 

tamosilale1

smm

kuriame respublika

ES

Nemokama psichologinė pagalba

vaikujaunimo

   

Prisijungimas  

   
MISIJA. Ilgoji gimnazija teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, skatinanti saviraišką, iniciatyvumą, ugdanti socialinę ir moralinę asmenybės brandą besikeičiančioje visuomenėje.
VIZIJA. Atvira kaitai, nuolat besimokanti, bendradarbiaujanti, sudaranti plačias galimybes saviraiškai, kurianti saugią, jaukią, modernią mokymo(si) aplinką ugdymo įstaiga, kurioje dirba nuolat tobulėjantys ir kūrybiškai organizuojantys ugdymo procesą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualumą, mokytojai, ugdomi atsakingi pilietiški, sąžiningi ir siekiantys asmeninės pažangos mokiniai.
FILOSOFIJA. Gimnazija savo veikloje remiasi nuoseklumo, humaniškumo, demokratiškumo, bendradarbiavimo, atvirumo ir atsinaujinimo principais.
VERTYBĖS. Pagrindinės vertybinės nuostatos – kūrybiškumas, darbštumas, pareigingumas, pasitikėjimas, sąžiningumas, pilietiškumas, žmogaus teisių ir laisvių tolerancija.
PRIORITETAI.
1.1.Tobulinti gimnazijos ugdymo proceso organizavimą, siekiant užtikrinti individualią mokinių pažangą ir didinti mokinio atsakomybę už savo akademinius pasiekimus, pažangą ir elgesį.
  • Kurti saugią ir inovatyvią ugdymosi aplinką, užtikrinančią ugdymosi sėkmę, kokybę.
1.3.Užtikrinti asmenybės ūgtį, stiprinant ryšius su rajono švietimo įstaigomis, socialiniais parteriais, ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas.

Strateginis tikslas. Veiksmingas kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

Uždaviniai:

  1. Siekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio ūgties, plėtojant mokinių formaliojo ir neformaliojo švietimo galimybes ir pagalbos mokiniui sistemą.
  2. Siekti, kad mokyklos pedagoginės bendruomenės kritinę masę sudarytų reflektuojantys ir nuolat tobulėjantys profesionalūs mokytojai.
  3. Plėtoti įsivertinimu ir duomenų analize grįstą švietimo kultūrą.
  4. Kurti šiuolaikišką, saugią, bendruomenės poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką.
   
   

Lietuvių maža, mes galime išlikti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu...

Aleksandras Stulginskis

   
Pamokų laikas
1. 08:00 - 08:45
2. 08:50 - 09:35
3. 09:45 - 10:30
4. 10:40 - 11:25
P 11.25-11.50 5-8 kl.
5. 11:50- 12:35
P 12.35-13.00 I-IVg kl.
6. 13:00 - 13:45 
7. 13:55 - 14:40
   

KK projekto logo

   
Uniformų užsakymas
(dydžių lentelės)
uniformos
   

 Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas

   
© Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija