Rgp 2022
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   

Nuorodos  

 

tamosilale1

smm

kuriame respublika

ES

Nemokama psichologinė pagalba

vaikujaunimo

   

Prisijungimas  

   

Eil. Nr.

Pasirenkamieji dalykai

Klasė/ Grupė

Mokinių skaičius

1.

Dorinis ugdymas „Kito link“

5

19

     2.

Informacinės technologijos

IIIg (A)

5

Informacinės technologijos

IIIg (B)

12

Informacinės technologijos

IVg (A)

2

Informacinės technologijos

IVg (B)

4

     3.

Sporto šaka Tinklinis

III/IVg

18/29

1.

Gramatiniai žaidimai

7

 

2.

Reiškiniai, reiškinių pertvarkymai

7

 

3.

Rašybos praktikumas

8

 

4.

Lygtys ir nelygybės

8

 

5

Rašymo ir skaitymo strategijos

Ig

 

6.

Racionaliosios lygtys

Ig

 

7.

Literatūros kontekstai

IIIg/IVg

17/29

8.

Komunikacija anglų kalba

IIIg/IVg

17/25

9.

Istorijos paslaptys

IIIg/IVg

4/13

10

Sprendimo strategijos

IIIg/IVg

18/29

11.

Eksperimentinė fizika

IIIg/IVg

8/10

12.

Programavimo uždaviniai

IIIg/ IVg

3//2

13.

Organizmų įvairovė ir evoliucija

IIIg/IVg

2/10

1. Dalykų, modulių programų skirtumai gali susidaryti:
1.1. mokiniui perėjus mokytis pagal kito kurso programą;
1.2. mokiniui atvykus iš kitos mokyklos;
1.3. mokiniui ilgai sirgus, nelankius pamokų.
2. Dalykas, dalyko kursas, modulis gali būti keičiamas parašius prašymą direktoriui dėl kurso keitimo ir atsiskaičius (išlaikius įskaitą) iš dalyko, modulio ar dalyko kursų skirtumo.
3. Mokinys apie savo pageidavimą keisti dalyką, dalyko kursą, modulį informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir dalyko mokytoją, gauna užduotis įskaitai.
4. Įskaitą iš dalyko ar modulio programos kurso ar dalyko programos kursų skirtumo organizuoja dalyko mokytojas.
5. Jei dalykas, modulis, dalyko kursas keičiamas pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą raidėmis B - bendrasis, A - išplėstinis, įrašomi pirmame stulpelyje po pusmečio ar metinių pažymių. Šie pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar metiniai.
6. Įskaitos nereikia laikyti pereinant prie žemesnio kurso programos, jei mokinį tenkina turimas ankstesnio kurso įvertinimas.
7. Nebaigus dalyko kurso programos, laikoma, kad to dalyko mokinys nesimokė.
8. 12 klasės mokiniai gali keisti kursą ne vėliau kaip iki pirmojo pusmečio pabaigos.
9. Atvykę iš kitų mokyklų arba ilgai nelankę pamokų mokiniai už programų skirtumus privalo atsiskaityti iki pusmečio arba mokslo metų pabaigos.
10. Atsiskaitymui pagal mokytojo skirtas užduotis mokiniai rengiasi savarankiškai (juos konsultuoja dalykų mokytojai) ir laiko įskaitą, kurios datą prieš pusmečio metų pabaigą nustato atitinkamo dalyko mokytojas, suderinęs su dalyką kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
11. Pusmečio/metinis pažymys vedamas iš įskaitos ir iš per pusmetį gautų pažymių vidurkio.
   
   

Lietuvių maža, mes galime išlikti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu...

Aleksandras Stulginskis

   
Pamokų laikas
1. 08:00 - 08:45
2. 08:50 - 09:35
3. 09:45 - 10:30
4. 10:40 - 11:25
P 11.25-11.50 5-8 kl.
5. 11:50- 12:35
P 12.35-13.00 I-IVg kl.
6. 13:00 - 13:45 
7. 13:55 - 14:40
   

KK projekto logo

   
Uniformų užsakymas
(dydžių lentelės)
uniformos
   

 Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas

   
© Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija