Rgp 2022
Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   

Nuorodos  

 

tamosilale1

smm

kuriame respublika

ES

Nemokama psichologinė pagalba

vaikujaunimo

   

Prisijungimas  

   
Visuomenės sveikatos priežiūros Mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais(globėjais, rūpintojais)
Uždaviniai :
1.Vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną .
2.Ugdyti  mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.
3.Vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją Mokykloje.
Mokiniai, tėvai, mokytojai gali kreiptis  į visuomenės sveikatos priežiūros specialistę:
Darbo vieta : I aukštas,10 kab.
Tel. 8 68774773
El. paštas :klapatauske@gmail.com
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pastabos

Pirmadienis

8-16.30

12:00-12:30

-

Antradienis

8-16.30

12:00-12:30

-

Trečiadienis

-

-

-

Ketvirtadienis

8-16.30

12:00-12:30

-

Penktadienis 

8-16.30

12:00-12:30

-

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ,vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Nijolė Klapatauskienė

Organizuoja ir įgyvendina mokykloje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
 • Organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą mokykloje.
 • Inicijuoja mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauja juos rengiant.
 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir ją analizuoja.
 • Teikia pasiūlymus Biurui ir mokyklos administracijai, bendruomenei dėl sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo (ne rečiau kaip vieną kartą per metus).
 • Konsultuoja mokyklos bendruomenę dėl sveikatos priežiūros plano rengimo ir teikia informaciją, reikalingą ataskaitos rengimui.
 • Formuoja mokymosi aplinką pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus:

♦ Mokymo proceso organizavimo priežiūra, ugdymo planų, moksleivių ugdymo krūvio įvertinimas.

♦ Pagalba kūno kultūros mokytojams, komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos teikimas kūno kultūros mokytojams dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokyklos administracijai, mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams):
  • Asmens higienos įgūdžių ugdymas, seksualinis moksleivių švietimas;
  • Mokinių sveikos gyvensenos ir socialinių gebėjimų ugdymas;
  • Mokinių sveikos mitybos įgūdžių formavimas;
  • Mokinių pervargimo profilaktika ir rekomendacijos poilsio rėžimui;
  • Fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija;
  • Informavimas ir konsultavimas kitais sveikatos išsaugojimo klausimais. Suteikia pirmąją pagalbą.
 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokyklos administracijai, mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams):
 • Numato ir įgyvendina užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones. Iškilus susirgimų užkrečiamosiomis ligomis pavojui ar jiems atsiradus, vykdo priešepidemines priemones.
 • Įtarus moksleivio atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą nedelsiant apie tai praneša mokyklos direktoriui ir Vaikų teisių apsaugos tarnybai.
 • Neskleidžia konfidencialios informacijos apie mokinių sveiktos būklę tretiesiems asmenims.
 • Bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais.Kasmet iki gruodžio 15 d. Biurui pateikia informaciją apie moksleivių sveikatą pagal privalomas statistinės ataskaitos formos "Administracinės teritorijos metų higienos būklės įvertinimas" Nr. 6-1 (sveikata), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2003, Nr. 66-3010), 10 lentelė.
 • Kasmet iki gruodžio 15d. pateikia Biurui informaciją apie sveikatos priežiūrą mokykloje pagal Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005-01-05 įsakymo Nr. V-3-1 priedą (Žin., 2005, Nr. 4-95).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-111 patvirtinta forma NR. 41-1 "Sveikatos ugdymo ir mokymo metinė ataskaita, pateikiama iki gruodžio 15d.
 • Kasmet iki gruodžio 15 dienos pateikia parengtą individualų metinį veiklos planą.
 • Kas mėnesį teikia Biuro direktoriui ataskaitą apie individualaus plano įvykdymą.
 • Kas mėnesį teikia Biuro direktoriui kito mėnesio detalųjį veiklos planą.
 • Tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus.
 • Vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas.
   
   

Lietuvių maža, mes galime išlikti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu...

Aleksandras Stulginskis

   
Pamokų laikas
1. 08:00 - 08:45
2. 08:50 - 09:35
3. 09:45 - 10:30
4. 10:40 - 11:25
P 11.25-11.50 5-8 kl.
5. 11:50- 12:35
P 12.35-13.00 I-IVg kl.
6. 13:00 - 13:45 
7. 13:55 - 14:40
   

KK projekto logo

   
Uniformų užsakymas
(dydžių lentelės)
uniformos
   

 Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas

   
© Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija